World Fighting Kyokushin Organization

2014 Kumite training camps in Nizhny Novgorod

At the end of 2014 (the dates are being specified) in Nizhny Novgorod, Russia, the Kumite training camps under the charge of Aleksey Gorokhov (WFKO) and Kazumi Hajime (Japan) will be held.

Location:
Russia, Nizhny Novgorod